Archiv rubriky: Dopisy radě starších

Dopisy radě starších o odchodu od svědků Jehovových.

Dopis radě starších Havířov Bludovice

  Starší sboru Svědků Jehovových Havířov Bludovice. Moji milí bratři Těžké bylo pro mě mnohé zjištění o naší organizaci JW.ORG jak postupovala v minulosti, schvalovala různé nauky, postupy, které se dělají stejně až do dnešní doby. O to těžší bylo pro mě napsat tento dopis o ukončení členství v této organizaci JW.ORG. Neznamená to, že bych s Vámi zanechal dobrých vztahů […]

Kritika – Kdy byl zničen starověký Jeruzalém? O čem svědčí klínopisné texty?

Svědkové Jehovovi věří, že starověký Jeruzalém byl zničen v roce 607 př. n. l. Jak se na toto datum dívají dnešní historikové. A co říkají o tomto datu klínopisné texty? Odpovědi na tyto otázky vám může pomoct najít vědecká studie od Douga Mason, který se těmito otázkami zabýval ve své práci. Tato práce je k dispozici ke stažení v PDF souboru: […]

Dopis radě starších Praha Zbraslav

Prvopočáteční poznávání pravdy – biblické studium – pro mne bylo tím nejkrásnějším obdobím mého života. Poznání Boha a Ježíše Krista dodnes považuji za to nejcennější, co mám. Krátce po křtu, který je spojen se vstupem do organizace svědků Jehovových, jsem se začal potýkat s některými nepsanými pravidly. Byl na mne vyvíjen nemalý tlak, abych přestal nosit plnovous, byť […]

Annual Meeting Announcements 2017

  Dopis radě starším, ohledně výročního shromáždění svědků Jehovových 2017 v anglickém jazyce. Ke stažení zde: Annual Meeting Announcements 2017

Dopis radě starších Poděbrady II

  Rada starších sboru Poděbrady 6.6.2017 Milí bratři, předem Vás ujišťuji o své lásce k Vám. Jsem pokřtěný, zrovna dneska rovných 25 let. Napíšu jen několik řádek. Čtu denně Bibli v souvislostech s odkazy a bez vytrhávání z kontextu a došel jsem k pevnému přesvědčení, že již nechci následovat lidi, jak varuje Jeremjáš 17:5 a 5. Mojžíšova 18:20-22, ne přes příslušnost k církvi jak mluví apoštol […]

Dopis radě starších Pardubice – Jih

Starší sboru Pardubice – Jih, tímto dopisem potvrzuji své rozhodnutí opustit organizaci svědků Jehovových. Toto rozhodnutí je výsledkem dlouhodobého přehodnocování mé víry ve spojení s touto organizací. Tento krok činím zcela dobrovolně s plným vědomím. Svého přesvědčení se mi dostalo pozorným studiem Svatého Písma. Jelikož překlady Bible od SJ neodpovídají přesným překladům a původním záznamům, jsou i tyto překlady […]

Dopis radě starších Poděbrady

Br. Štěpánek a Rada starších Svědků Jehovových Poděbrady                                                                                                 […]

Dopis radě starších Pardubice – ruský

Milí bratři, starší sboru Pardubice – ruský, ráda bych Vám tímto dopisem potvrdila své rozhodnutí opustit organizaci svědků Jehovových. Toto rozhodnutí je výsledkem dlouhodobějšího přehodnocování mé víry. Uvědomuji si, že se svým pojetím víry vymykám oficiálnímu výkladu svědků Jehovových a že není dost dobře možné tyto přístupy skloubit. Nečiním si nárok na jednoznačnou pravdu a v žádném případě […]

Praktiky svědků Jehovových mi rozbily rodinu na 32 let

Jmenuji se Otto Vítek. Je mi 63 let. 10.října 1984 jsem byl vyloučen z řad svědků Jehovových. Uvěřil jsem totiž v Kristovo Božství. A to bylo v rozporu s jejich učením. Od doby, kdy jsem byl vyloučen, uplynulo dvaatřicet let. Po tak dlouhé době mi Bůh konečně dovolil, abych napsal toto pojednání. Byl to čas poznávání. A to nejen věroučného systému svědků […]

Pravda se zkoumání nebojí

Milý bratře, milá sestro, rozhodl jsem se napsat dopis osobám, které mám rád a na jejichž pochopení mé situace mi obzvláště záleží. Proto používám dvojí oslovení a píši dopis jako otevřený. Píši Ti, protože si Tě jako člověka vážím a rád bych, aby ses dověděl přímo ode mě, proč nechodím na shromáždění. Není to vůbec kvůli lidem, a věř […]

Badatelé Bible © 2017 Frontier Theme